Hotline 1800-5555-06
(Miễn phí cuộc gọi)

ARMIT THÊM VÀO DANH MỤC CHAI RƯỢU ANH ĐẦU TIÊN

Thứ tư, 22/06/2016, 13:56 GMT+7

ARMIT THÊM VÀO DANH MỤC CHAI RƯỢU ANH ĐẦU TIÊN

ARMIT THÊM VÀO DANH MỤC CHAI RƯỢU ANH ĐẦU TIÊN

Armit Wine đã thêm dòng rượu còn non trẻ Digby Fine English vào danh mục đầu tư của mình, nhà sản xuất rượu vang Anh đầu tiên được chào đón vào hàng ngũ của mình.

ARMIT ADDS FIRST ENGLISH WINE TO PORTFOLIO

Armit Wines has added the fledgling Digby Fine English wine range to its portfolio, the first English wine producer to be welcomed into its ranks.

Launched in 2013, Digby sources grapes from across the English countryside, typically Kent, Sussex and Hampshire, to produce its range of English sparkling wines using Pinot Noir, Pinot Meunier and Chardonnay varieties.

Its range currently includes a 2009 Reserve Brut and 2009 Rosé Brut, with a 2010 Vintage Brut and 2010 Blanc de Noirs set for release.

“At Digby, our Principle of Quality extends not just from aiming to make best-in-class English fizz, but to doing business in a best-in-class way as well”, said Trevor Clough, co-founder and CEO at Digby Fine English. “When it comes to distribution here in our home market, there could be no better strategic partner for us than Armit Wines. Why? Because of their people. They are discerning, creative, inspiring, practical, engaging. It’s a smart partnership to help Digby forge our way as the English Sparkling Wine category starts to become world famous.”

Digby Fine English is the first English producer to be added to Armit’s portfolio, which also includes Gaja, Tenuta dell’Ornellaia, Tenuta San Guido and Bruno Giacosa in Italy as well as Châtau Lafleur and Domaine Leflaive in France.

“We have been looking for a long time for the right partner to proudly represent England in our Portfolio”, said Jacques-Etienne le Clerc, Buyer at Armit Wines. “I believe that Digby has not only a fantastic product but also the drive to carve out a serious future here in the UK. We are very excited to increase our sparkling range and have Digby alongside already well established names such as Pierre Gimonnet in Champagne and Domaine Huet in the Loire”.

The wines will be available from Armit Wines from 7 March and will be poured at the London Wine Trade Fair in May.

 

 

ARMIT THÊM VÀO DANH MỤC CHAI RƯỢU ANH ĐẦU TIÊN

Armit Wine đã thêm dòng rượu còn non trẻ Digby Fine English vào danh mục đầu tư của mình, nhà sản xuất rượu vang Anh đầu tiên được chào đón vào hàng ngũ của mình.

ARMIT

Ra mắt vào năm 2013, nguồn nho Digby từ khắp các miền quê nước Anh, thường là Kent, Sussex và Hampshire, để sản xuất các dòng rượu vang sủi tăm của Anh sử dụng Pinot Noir, Pinot Meunier và giống nho Chardonnay.

Phạm vi của nó hiện tại bao gồm 2009 Reserve Brut và 2009 Rosé Brut, với 2010 Vintage Brut và 2010 Blanc de Noirs đang chuẩn bị phát hành.

"Tại Digby, Nguyên về chất lượng tắc của chúng tôi không chỉ phát triển trong việc tạo ra ly champagne Anh ngon nhất, mà còn để làm kinh doanh một cách tốt nhất trong ngành", ông Trevor Clough, đồng sáng lập và giám đốc điều hành tại Digby Fine English. "Khi nói đến phân phối ở đây trong thị trường sân nhà của chúng tôi, có thể là không có đối tác chiến lược nào tốt hơn Armit Wines. Tại sao? Bởi vì con người ở đây. Họ là sáng suốt, sáng tạo, cảm hứng, thiết thực, lôi cuốn. Đó là một quan hệ đối tác thông minh để giúp Digby rèn cách thức của chúng tôi khi English Sparkling Wine bắt đầu trở nên nổi tiếng thế giới. "

Digby Fine English là nhà sản xuất Anh quốc đầu tiên được bổ sung vào danh mục đầu tư Armit, còn bao gồm Gaja, Tenuta dell'Ornellaia, Tenuta San Guido và Bruno Giacosa ở Ý cũng như Châtau Lafleur và Domaine Leflaive tại Pháp.

"Chúng tôi đã được tìm kiếm một thời gian dài cho các đối tác thích hợp để tự hào đại diện cho nước Anh trong danh mục đầu tư của chúng tôi", Jacques-Etienne le Clerc cho biết, người mua tại Armit Wines. "Tôi tin rằng Digby đã không chỉ là một sản phẩm tuyệt vời mà còn là hướng đi để tạo thành một tương lai thực sự ở Anh. Chúng tôi rất vui mừng để mở rộng phạm vi vang sủi của chúng tôi và đã có những chiến hữu được thiết lập tốt tên tuổi bên cạnh Digby như Pierre Gimonnet trong Champagne và Domaine Huet ở Loire ".

Rượu sẽ có sẵn tại Armit Wines từ ngày 07 tháng 3 và sẽ được trình làng tại London Wine Trade Fair vào tháng Năm.

Nguồn: thedrinksbusiness.com


Người viết : admin