Hotline 1800-5555-06
(Miễn phí cuộc gọi)

GLEN GRANT RA MẮT THIẾT KẾ MỚI VÀ WHISKY MỚI

Thứ tư, 22/06/2016, 14:00 GMT+7

GLEN GRANT RA MẮT THIẾT KẾ MỚI VÀ WHISKY MỚI

GLEN GRANT RA MẮT THIẾT KẾ MỚI VÀ WHISKY MỚI

Glen Grant được thiết lập để khởi động ba loại whisky Scotch mới ở độ tuổi từ 12 và 18 tuổi cùng với một thiết kế lại bao bì trên danh mục đầu tư của thương hiệu.

GLEN GRANT UNVEILS REDESIGN AND NEW WHISKIES

Glen Grant is set to launch three new Scotch whiskies aged between 12- and 18-years-old along with a packaging redesign across the brand’s portfolio.

The new expressions comprise the 12 Year Old, the 12 Year Old Non Chill-Filtered and an 18 Year Old, which will all go on sale from June.

Glen Grant 12 Year Old is a single malt with aromas of orchard fruit, almond and citrus with notes of apple pie crust, caramel and a hint of spice on the palate.

The non-chill-filtered 12-year-old variant will be available exclusively in travel retail with notes of toffee, rich fruit, nuts and spice on the palate.

The 18-year-old has been in oak casks to deliver a floral and oaky aroma, with malted caramel, vanilla, raisins and a spicy finish.

The new packaging will be launched across the entire Glen Grant range from June 2016, featuring a new logo and colour scheme to help consumers “easily identify” the different expressions.

“We are delighted to launch our new range of aged products and unveil our brand new, contemporary logo and packaging,” said Jason Daniel, global categories director for whiskies at Gruppo Campari.

“Glen Grant has made a significant investment in its production within the worldwide luxury whisky market to meet the increased consumer appetite for premium whisky with a rich background.

“We are extremely proud of our new look which perfectly represents the passion, craftsmanship and family heritage of Glen Grant, while staying true to our Scottish heritage.

“We are confident that through our unique quality and history, our new aged range of products will prove extremely popular with our customers.”

Glen Grant 12 Year Old, with an abv of 43%, will be available online from The Whisky Exchange at an RRP of £37.40.

The 18-year-old, which is bottled at 43% abv, will be available to purchase from Tesco stores in the UK at an RRP of £110.

Meanwhile, the 12-year-old non-chill-filtered expression, bottled at 48% abv, will be available in duty free stores for RRP £37.

 

 

GLEN GRANT RA MẮT THIẾT KẾ MỚI VÀ WHISKY MỚI

Glen Grant được thiết lập để khởi động ba loại whisky Scotch mới ở độ tuổi từ 12 và 18 tuổi cùng với một thiết kế lại bao bì trên danh mục đầu tư của thương hiệu.

GLEN_GRANT

Sản phẩm mới gồm 12 Year Old, 12 Year Old Non Chill-Filtered và 18 Year Old, trong đó tất cả sẽ được bán ra từ tháng Sáu.

Glen Grant 12 Year Old là một mạch nha đơn với hương thơm của trái cây vườn, hạnh nhân và cam quýt với các vị của vỏ bánh táo, caramen và một chút gia vị vào trong vòm họng.

Biến thể 12 Year Old Non Chill-Filtered sẽ có độc quyền trong kênh bán lẻ du lịch với vị của kẹo bơ cứng, quả mọng, các loại hạt và gia vị trong vòm họng.

18 Year Old được ủ trong thùng gỗ sồi để cung cấp một hương hoa và sồi, với caramel mạch nha, vani, nho khô và một kết thúc cay.

Bao bì sản phẩm mới sẽ được tung ra trên toàn bộ phạm vi Glen Grant từ tháng 6 năm 2016, đề cao logo và màu sắc mới để giúp người tiêu dùng "dễ dàng xác định" những sản phẩm khác nhau.

"Chúng tôi rất vui mừng được ra mắt dòng sản phẩm ủ thùng và công bố thương hiệu mới, logo và bao bì hiện đại của chúng tôi," Jason Daniel, giám đốc toàn cầu cho dòng whisky tại Gruppo Campari nói.

"Glen Grant đã đầu tư đáng kể trong việc sản xuất của mình trong thị trường rượu sang trọng trên toàn thế giới để đáp ứng sự đòi hỏi cao trong khẩu vị của người tiêu dùng cho rượu whisky cao cấp với một nền tảng phong phú.

"Chúng tôi rất tự hào về cái nhìn mới của chúng tôi, điều hoàn toàn đại diện cho niềm đam mê, nghề thủ công và di sản gia đình của Glen Grant, khi sống đúng với di sản Scotland của chúng tôi.

"Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua chất lượng độc đáo của chúng tôi và lịch sử, dòng sản phẩm ủ thùng mới của chúng tôi sẽ chứng minh vô cùng phổ biến với khách hàng."

Glen Grant 12 Year Old, với nồng độ abv 43%, sẽ có sẵn trực tuyến từ The Whisky với giá RRP là £ 37,40.

18 Year Old, được đóng chai với nồng độ 43% abv, sẽ có sẵn từ các cửa hàng Tesco ở Anh với giá RRP là £ 110.

Trong khi đó, 12 Year Old Non Chill-Filtered, đóng chai với nồng độ 48% abv, sẽ có sẵn trong các cửa hàng miễn thuế với RRP £ 37.

Nguồn: thespiritsbusiness.com


Người viết : admin