Hotline 1800-5555-06
(Miễn phí cuộc gọi)

Hợp tác

Với nhiều sự kiện chương trình diễn ra trong năm 2014, Ruoucaocap.com mong muốn được hợp tác với với các doanh nghiệp thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện quảng bá thương hiệu.

I.  Tăng doanh thu và phát triển thương hiệu cùng Ruoucaocap.com

Quảng bá sản phẩm/dịch vụ của Doanh Nghiệp

Sản phẩm của doanh nghiệp chưa được nhiều khách hàng biết đến hoặc doanh nghiệp có sản phẩm mới cần giới thiệu đến khách hàng nhưng chưa có cách quảng bá hiệu quả, nhắm đúng đối tượng khách hàng.

Hợp tác kinh doanh , phát triển thương hiệu cùng nguyenkim.com

- Ruoucaocap.com sẽ là kênh quảng bá hiệu quả

 Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp sẽ được quảng bá đến hàng triệu khách hàng trên www.ruoucaocap.com Sản phẩm – dịch vụ của bạn nhanh chóng được biết đến và được truyền bá trong cộng đồng. 

Hợp tác kinh doanh , phát triển thương hiệu cùng nguyenkim.com

 

- Thu hút một lượng lớn khách hàng tiềm năng

Sau mỗi chương trình hợp tác thì doanh nghiệp sẽ có lượng khách hàng mới tương ứng ngay lập tức. Đây là những khách hàng thật sự có nhu cầu với sản phẩm – dịch vụ của doanh nghiệp. Nếu sản phẩm bạn có chất lượng tốt, khách hàng sẽ rủ thêm bạn bè, người thân cùng đến sử dụng và còn tiếp tục quay lại sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp.

Hợp tác kinh doanh , phát triển thương hiệu cùng nguyenkim.com